Bestenlisten 1980-1989

1980 Bestenlisten                       1980 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1981 Bestenlisten                       1981 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1982 Bestenlisten                       1982 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1983 Bestenlisten                       1983 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1984 Bestenlisten                       1984 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1985 Bestenlisten                       1985 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1986 Bestenlisten                       1986 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1987 Bestenlisten                       1987 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1988 Bestenlisten                       1988 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen


1989 Bestenlisten                       1989 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                    Männer
männl. Jugend                                       männl. Jugend
Frauen                                                     Frauen
weibl. Jugend                                        weibl. Jugend
Schüler                                                   Schüler
Schülerinnen                                         Schülerinnen