Bestenlisten 1990-1999

1990 Bestenlisten                        1990 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                     Männer
männl. Jugend                                        männl. Jugend
Frauen                                                      Frauen
weibl. Jugend                                         weibl. Jugend
Schüler                                                     Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen


1991 Bestenlisten                        1991 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                     Männer
männl. Jugend                                        männl. Jugend
Frauen                                                      Frauen
weibl. Jugend                                         weibl. Jugend
Schüler                                                     Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen


1992 Bestenlisten                        1992 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                     Männer
männl. Jugend A                                    männl. Jugend A
männl. Jugend B
Frauen  
                                                   Frauen
weibl. Jugend A                                      weibl. Jugend
weibl. Jugend B
Schüler
                                                    Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen


1993 Bestenlisten                        1993 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                     Männer
männl. Jugend A                                    männl. Jugend
männl. Jugend B
Frauen                                                      Frauen
weibl. Jugend A                                     weibl. Jugend
weibl. Jugend B
Schüler                                                     Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen


1994 Bestenlisten                        1994 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                     Männer
männl. Jugend A                                    männl. Jugend
männl. Jugend B                                    männl. Jugend B
Frauen                                                      Frauen
weibl. Jugend A                                      weibl. Jugend
weibl. Jugend B
Schüler                                                     Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen


1995 Bestenlisten                        1994 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                     Männer
männl. Jugend A                                    männl. Jugend A
männl- Jugend B                                    männl. Jugend B
Frauen                                                      Frauen
weibl. Jugend A                                      weibl. Jugend A
weibl. Jugend B                                      weibl. Jugend B
Schüler                                                     Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen


1996 Bestenlisten                        1996 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                     Männer
männl. Jugend A                                    männl. Jugend A
männl. Jugend B                                    männl. Jugend B
Frauen                                                      Frauen
weibl. Jugend A                                     weibl. Jugend A
weibl. Jugend B                                     weibl. jungend B
Schüler                                                     Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen


1997 Bestenlisten                        1997 Rekorde (Noch nicht hinterlegt)
Männer                                                     Männer
männl. Jugend A                                    männl. Jugend A
männl. Jugend B                                    männl. Jugend B
Frauen                                                      Frauen
weibl. Jugend A                                      weibl. Jugend A
weibl. Jugend B                                      weibl. Jugend B
Schüler                                                     Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen


1998 Bestenlisten                        1998 Rekorde 
Männer                                                     Männer
männl. Jugend A                                    männl. Jugend
männl. Jugend B
Frauen  
                                                   Frauen
weibl. Jugend A                                     weibl. Jugend
weibl. Jugend B
Schüler
                                                    Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen
Senioren                                                  Senioren
Seniorinnen                                            Seniorinnen
Halle                                                        Halle


1999 Bestenlisten                        1999 Rekorde 
Männer                                                     Männer
männl. Jugend A                                    männl. Jugend
männl. Jugend B
Frauen                                                      Frauen
weibl. Jugend A                                     weibl. Jugend
weibl. Jugend B
Schüler
                                                    Schüler
Schülerinnen                                           Schülerinnen
Senioren                                                  Senioren
Seniorinnen                                            Seniorinnen
Halle                                                        Halle